Mas de Burot

Itineraris senderisme

Telèfon

Address

Mas de Burot, España

Email

info@masdeburot.cat
Descripció del lloc

És un projecte pioner promogut entre 2017 i 2018.
Aquest antic mas originari de finals de segle XIX, situat al bell paratge del Parc Natural dels
Ports, ens permet descobrir una edificació rehabilitada amb material naturals i tècniques
constructives tradicionals.
És una rehabilitació respectuosa amb la tradició i l’entorn, per tant i observarem diverses
tipologies de murs de pedra, segons l’ús, sostres de fusta amb taulell de canyís o revoltó
abovedat de guix, revestiments verticals amb morters de calç i/o guix, paviments de guix, de
terra compactada o de lloses de pedra calcària, distribucions amb panell de canya trenada i fins
i tot fusteries fusteries amb sistema pivotant.
Diverses empreses turístiques del territori ofereixen rutes guiades programades a l’interior del
mas i el seu entorn natural.

Horari

monday-friday
Closed
saturday
Closed
sunday
Closed
>