Ruta de les Fonts

Info Activitat

  • Tots els públics

Descripció

Horta està envoltara de petites fonts situades majoritàriament als camins de sortida del poble i
han estat històricament els punts de proveïment de la població. Algunes d’aquestes fonts tenen
com a element arquitectònic comú la coberta d’una volta de pedra en sec. El seu cabal és
minso i de qualitat baixa, cosa que fa que es catalogui com a aigua no potable i s’utilitzi només
per abeurar els ramats o com a aigua de reg.
El traçat es pot fer caminant, amb bici o cotxe. Gran part del recorregut es fa per camí asfaltat,
però hi ha un tram que el camí es de terra.

Punts de la ruta:

1.-La font de la carrasca (km 0,4)
A pocs minuts de la sortida entre bancals de vinyes destaca una carrasca molt gran que fa
ombra a una petita font.
2.- La font de les Piles (km 0,7)
A pocs metres trobem la font de les piles, on brolla aigua que alimenta una gran bassa de rec.
Antigament les piletes servien per abeurar millor els ramats que pasturaven. També hi ha uns
grans arbres que s’alimenten del barranc que baixa del poble.
3.- El pont de la Via Verda (km 1,3)
El camí ens porta a passar sobre d’un pont que creua per sobre de la Via Verda, tram de
l’antic traçat de la via ferroviària de la Val de Zafán.Actualment s’ha adequat a la circulació de
bicicletes, cavalls per passejar-hi a peu.
4.-La sénia del mas de Pepo (km 1,3)
Al mas de Pepo hi ha les restes del pou i la sénia on encara es poden veure canalitzacions
d’aigua que falten de temps molt antics i que feien que fos una terra de regadiu.
5.-Safareig de la vila (km 2)
situat a l’antic camí de Bot, és un embassament construït per rentar la roba, l’aigua sobrant
s’utilitzava per regar els horts situats més avall. L’aigua que recull prové de la font Major, situada
uns metres més amunt.
6.- La Font major (km 2,1)
Situada a l’inici del barranc del Frare. Com el seu nom indica, és la font principal del municipi i
va provenir d’aigua durant molts segles la gent d’Horta. És la més cabalosa i de bona qualitat
per al consum de boca.
7.- Camí del convent de Sant Salvador (Km 2,9)
Encreuament que ens senyalitza el camí que, envoltat de xiprers, ens porta al convent de Sant
salvador. El deixem a mà esquerra de la ruta.
8.- Molí de la Bellida (km 3,15)
Molí d’oli que va estar en funcionament fins als volts de l’any 1930, ja que per aquella època va
arribar la llum a la població.

9.- La bassa del mur (km 3,67)
Embassament natura que recull les aigües pluvials d’una part del poble i abeurar ela animals.
És l’única que queda a Horta; antigament hi havia dues més, una al parc infantil i l’altra a la
plaça catalunya.
10.- La font de la vena (km 4,25)
Aquitectònicament és la que es conserva en més bon estat i està situada al camí que
s’utilitzava per anar als Ports i Tortosa. Aquesta font és fa servir solament per abeurar els
ramats

11.-La font de la Pocurulla (km 4,88)
Es troba a l’antic camí d’arnes. No és gaire cabalosa, i també disposa d’una petita volta de poca
profunditat

Activity Video